Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 3 days 8 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn----7wf1bqf2d3ba3a7c8a4a.blogspot.com/2019/01/blog-post.html