Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

{นายสิบตำรวจ} แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 2558

{นายสิบตำรวจ} แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุด
ประกอบด้วยเนื้อหา
-ความรู้ความสามารถทั่วไป
-แนวข้อสอบภาษาไทย
-แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาสำนักงาน

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

ติดต่อทาง facebook => https://www.facebook.com/messages/terbtopanit
โทร 0884977046
Line:parinya.su
จำหน่าย

1. ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท
สนใจแนวข้อสอบชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้

[ไม่ควรพลาด] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58 [อัพเดทล่าสุด] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58

[ไม่ควรพลาด] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58 [อัพเดทล่าสุด] แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58

ลิ้งประกาศรับสมัคร

http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/JobShow.aspx?JobID=635748942656642194

เอกสารประกอบด้วย

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

**นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

- ภาษาอังกฤษ

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

- สรุปเรื่องข่าวกรอง

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

10 ตำแหน่ง ป.ตรี แนวข้อสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ใหม่

10 ตำแหน่ง ป.ตรี แนวข้อสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) ใหม่

ลิ้งประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/JobShow.aspx?JobID=635748942656642194

เอกสารประกอบด้วย
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
**นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
- ภาษาอังกฤษ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
- สรุปเรื่องข่าวกรอง
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล

หลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สขช.

หลักสูตรและวิธีการสอบ แนวข้อสอบนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สขช.
ลิ้งประกาศรับสมัคร
http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/JobShow.aspx?JobID=635748942656642194
เอกสารประกอบด้วย
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

**นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
- ภาษาอังกฤษ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
- สรุปเรื่องข่าวกรอง
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล

ผ่านภาค ก[แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58] งานราชการ แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58

ผ่านภาค ก[แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58] งานราชการ แนวข้อสอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 58

ลิ้งประกาศรับสมัคร

http://job.ocsc.go.th/webjob_2015/JobShow.aspx?JobID=635748942656642194

เอกสารประกอบด้วย
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
**นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

- ภาษาอังกฤษ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
- สรุปเรื่องข่าวกรอง
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

ลิ้งประกาศด้านใน แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 คลิกที่นี่แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

ลิ้งประกาศด้านใน แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 คลิกที่นี่แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

=> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635766253695470145.pdf

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

รับสมัครเดือน ก.ย.58 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 ข้อสอบเด็ดๆ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

รับสมัครเดือน ก.ย.58 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 ข้อสอบเด็ดๆ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

==หาเจอแล้ว== แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 +คลิกตรงนี้+ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

==หาเจอแล้ว== แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 +คลิกตรงนี้+ แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

[ศูนย์รวม] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 [ของใหม่] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

[ศูนย์รวม] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58 [ของใหม่] แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 58

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

+++12 ตำแหน่ง+++ แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2558 (ครบทุกวิชา)

+++12 ตำแหน่ง+++ แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2558 (ครบทุกวิชา)

***เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.-***

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สป.วธ.

***นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ***

- กฎหมายด้านวัฒนธรรม

- การบริหารงบประมาณ

- การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น

- ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม

- ความรู้เรื่องการประสานงาน

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ

Syndicate content