Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เรื่องทั่วไป

สนทนาเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายไทย

ตรงๆ เน้นๆ แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

ตรงๆ เน้นๆ แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร 155 อัตรา

กลุ่ม1 (วิศวกรรม) ทหารบก
- กลศาสตร์วิศวกรรม
- คณิตศาสตร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
- แนวข้อสอบ Conversation
- แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า
- แนวข้อสอบกลศาสตร์new
- แนวข้อสอบเขียนแบบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบคำนวณสถิติ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบงานเขียนแบบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

[คู่มือสอบ] #แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58 รวม 357อัตรา

[คู่มือสอบ] #แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58 รวม 357อัตรา

เว็บไซต์ประกาศรับสมัรสอบ JOB.PEA.CO.TH

รายละเอียด#แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 58 ตำแหน่งและวิชาที่ใช้สอบ

**นักประชาสัมพันธ์
**นักการตลาด
**บุคลากร
**นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
**นักบริหารงานทั่วไป
**พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเอกสาร
- สรุปเนื้อหาเชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Conversation
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Grammar
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Reading
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_Structure
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ_ประโยคแสดงเงื่อนไข

{ประกาศ} #แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง อ่านเตรียมสอบ

{ประกาศ} #แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง อ่านเตรียมสอบ

ลิ้งประกาศสอบ
http://examhot.blogspot.com/2015/10/blog-post_1.html

เอกสาร #แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- คู่มืองานเลขา
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

ขายดีที่สุด หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 2558 (ใหม่กว่าใคร)

ขายดีที่สุด หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 2558 (ใหม่กว่าใคร)

ชุดหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์
#หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 2558
เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ รวมข้อสอบเก่า 1800 ข้อ
สารบัญ
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน
- เศรษฐกิจพอเพียง
• ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
- แนวข้อสอบชุดที่ 4
- สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
• ภาษาไทย
- สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้
- เจาะแนวข้อสอบ

bestseller หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 58 (แบบหวังผล)

bestseller หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 58 (แบบหวังผล)

ชุดหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์
#หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 58
เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ รวมข้อสอบเก่า 1800 ข้อ
สารบัญ
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน
- เศรษฐกิจพอเพียง
• ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
- แนวข้อสอบชุดที่ 4
- สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
• ภาษาไทย
- สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้
- เจาะแนวข้อสอบ
- แบบทดสอบ ชุดที่ 1-3

การันตี หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ (เนื้อหาครบ)

การันตี หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ (เนื้อหาครบ)

ชุดหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์
#หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการ
เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ รวมข้อสอบเก่า 1800 ข้อ
สารบัญ
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน
- เศรษฐกิจพอเพียง
• ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
- แนวข้อสอบชุดที่ 4
- สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
• ภาษาไทย
- สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้
- เจาะแนวข้อสอบ

เล่มเดียวครบ หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการและเทคนิค ปี58 (ติดชัวร์)

เล่มเดียวครบ หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการและเทคนิค ปี58 (ติดชัวร์)

ชุดหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์
#หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจอำนวยการและเทคนิค ปี58
เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ รวมข้อสอบเก่า 1800 ข้อ
สารบัญ
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน
- เศรษฐกิจพอเพียง
• ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
- แนวข้อสอบชุดที่ 4
- สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
• ภาษาไทย
- สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้

สุดยอด หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ม.6 ปวช. เทียบเท่า 58 (มีเฉลย)

สุดยอด หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ม.6 ปวช. เทียบเท่า 58 (มีเฉลย)

ชุดหนังสือ +VCD ติวคณิตศาสตร์
#หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ม.6 ปวช. เทียบเท่า 58
เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็นสำคัญ รวมข้อสอบเก่า 1800 ข้อ
สารบัญ
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน
- เศรษฐกิจพอเพียง
• ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1
- แนวข้อสอบชุดที่ 2
- แนวข้อสอบชุดที่ 3
- แนวข้อสอบชุดที่ 4
- สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
• ภาษาไทย
- สรุป - คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด - คำนามที่ควรรู้

เวลามีค่าต้องชุดนี้ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58 ส่งไวทันใจ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58

เวลามีค่าต้องชุดนี้ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58 ส่งไวทันใจ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58

ลิ้งประกาศสอบ
http://examhot.blogspot.com/2015/10/blog-post_1.html

เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- คู่มืองานเลขา
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

ใหม่ที่สุด แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58, เป็นคู่มือ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58

ใหม่ที่สุด แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58, เป็นคู่มือ แนวข้อสอบเลขานุการประจำองค์คณะ ศาลปกครอง 58

ลิ้งประกาศสอบ
http://examhot.blogspot.com/2015/10/blog-post_1.html

เอกสารประกอบด้วย
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- คู่มืองานเลขา
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

Syndicate content