Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

รวมแนวข้อสอบเก่าด้วย ก.พ.ภาค ก เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก./2556

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

รวมแนวข้อสอบเก่าด้วย ก.พ.ภาค ก เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก./2556

เอกสารคู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ภาค ก พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า
รายละเอียดในไฟล์ E-book ประกอบด้วย 180 หน้า

1.ความสามารถด้านตัวเลข
ตัวเลขแบบอนุกรม
การหา ห.ร.ม ค.ร.น.
ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์
ตัวเลขทศนิยม
การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
การคำนวณอายุ
จำนวนเสาที่ปักตามเส้น
ผลบวกจำนวนนับที่เป็นเลขคู่เริ่มต้นจาก 2
แฟกทอเรียน n (n Factorial)
การหาพื้นที่วงกลม สามเหลี่ยม อื่น

2.ความสามารถด้านเหตุผล
การสรุปความ
แบบทดสอบแบบสรุปความ
วิเคราะห์แบบทดสอบแบบสรุปความ
แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล

3.การใช้ภาษาไทย
การเรียงความ
การเขียนประโยคตามหลักภาษา
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การสรุปความและการจับใจความ
การอ่านตีความ

4.ความเข้าใจภาษาไทย
ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
การใช้คำราชาศัพท์
แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทย
แนวข้อสอบเรื่องการสรุปความและตีความหมายของบทความ

5.เจาะลึกแนวข้อสอบเก่า ภาค ก พร้อมอธิบายละเอียด
แนวข้อสอบเรื่องเลขอนุกรม
ตีแผ่ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบ ภาค ก.
1. ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning)
แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย (Analogy)
แบบที่ 2 การสรุปความ (Inference)
แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (Symbolic)
แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logic)
2. ความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical)
แบบที่ 1 อนุกรม
แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.ความสามารถทางภาษา (Verbal)
การสรุปความ
การหาความหมาย
การตีความ
แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ
4. การใช้ภาษา (Expression)
แนวคำถามการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวคำถามการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

6.แนวข้อสอบเก่า กพ.ที่ออกบ่อยๆ
แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย ชุดที่ 3

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit