Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ว้าวจุงเบยแนวข้อสอบ กพ. 2556, ตรงจริงไรจริงแนวข้อสอบกพ

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

ว้าวจุงเบยแนวข้อสอบ กพ. 2556, ตรงจริงไรจริงแนวข้อสอบกพ

เปิดสอบ กพ 2556 เขาว่าไง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

เปิดสอบวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556 ด่วนๆๆ
ขั้นตอนการสมัครสอบมีดังนี้ ( สอบ กพ 2556 )

1. สมัครสอบ และพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน
2. ชําระเงินและ เลือกศูนย์สอบ
3. กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจําตัวสอบหลังจากชําระเงิน 2 วัน
4. พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขั้นตอนเหล่านี้จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกทีนะครับ....
จากประสบการณ์ในการสอบนั้น ทุกท่านโปรดอ่านคำแนะนำทุกข้อ ขอย้ำทุกข้อ และทำการตั้งใจฟังในการสอบ และแนะนำเวลาสอบให้อ่านโจทย์ช้าๆ ห้ามรีบ และใช้วิจารณญาณและความคิดรอบด้าน อาศัยเหตุผลต่างๆมาประกอบ บอกเลยว่าเท่านี้ท่านจะบอกว่าข้อสอบง่ายมากๆๆ

กำหนดการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดวัน เวลา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556
ขั้นตอนที่ 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแบบเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่ วันที่ 8-31 พฤษภาคม 2556
ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 4. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.job3.ocsc.go.th
ห้วข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556" หัวข้อย่อย "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก. ที่กำลังเปิดสอบ
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี2556 ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางโปรษณีย์ รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 2500 บาท
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายในราคา 399 บาท จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
*****(เมื่อทำการเช็คอีเมล์เพื่อโหลดไฟล์แนวข้อสอบ
กรุณาตรวจเช็คเอกสารในอีเมล์ขยะทุกครั้ง)*****!!!!!
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
twitter.com/parinyaexam หรือ @parinyaexam
http://www.testgood.myreadyweb.com
https://www.facebook.com/terbtopanit