Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 2 days 1 hour ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์

- แนวข้อสอบพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียและไวรัส

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องโลหิตวิทยา

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องธนาคารเลือด

- แนวข้อสอบความรู้เรื่องเคมีคลินิก

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
https://xn----vwfsb9eldf5fycba9ab0e8c6b0t.blogspot.com/2016/10/blog-post...