Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เริ่มรับสมัคร 26 กพ.-18 มี.ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ตำแหน่งนักสงคมสงเคราะห์)

ไม่มีคำตอบ
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

เริ่มรับสมัคร 26 กพ.-18 มี.ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ตำแหน่งนักสงคมสงเคราะห์)

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ รวม 10 อัตรา (26 ก.พ.-18 มี.ค.56)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ รวม 10 อัตรา (26 ก.พ.-18 มี.ค.56)

ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนะนำแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

***จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์
- การสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399 บาท
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา