Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวม 71 อัตรา

caithai1
User offline. Last seen 20 weeks 20 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวม 71 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557 (16 ธ.ค. 56 – 8 ม.ค. 2557)
9 – 12 ม.ค. 2557
ดำเนินการรับสมัครสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (เว้นวันหยุดราชการ)
http://one2news.blogspot.com/2013/10/blog-post_6.html

http://www.testgood.myreadyweb.com/news/topic-49515.html

กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร รวม 71 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์

จำนวนรับ 71 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556
ต้องการสั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก
http://www.testgood.myreadyweb.com/news/topic-49515.html

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. ทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- ยศ.ทบ.‏ สายงานสัสดี
- ยศ.ทบ.‏ สายงานการเงิน
- ยศ.ทบ.‏ สายงานสารวัตรทหาร
- ยศ.ทบ. สายงานทั่วไป

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบชีววิทยา (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบวิชาเคมี (เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- แนวแนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป
- แนวแนวข้อสอบรัฐศาสตร์
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มที่ 4 การเงิน การบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบการเงินและบัญ เฉลยละเอียด_
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่ม 5 ศาสนศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยอธิบายละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ชุด 1
- แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ชุด 2

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +
VCD ภาษาอังกฤษ + VCD ภาษาไทยราคา 999 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
http://www.testgood.myreadyweb.com/product/detail-140467.html
http://one2news.blogspot.com/2013/10/blog-post_6.html

ayeweb
User offline. Last seen 1 year 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 09/03/2011

แจ่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆ