Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

มาเตรียมตัวสอบกันกับแนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักการฑูตปฏิบัติการ

3 คำตอบ [โพสล่าสุด]
caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

มาเตรียมตัวสอบกันกับแนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ นักการฑูตปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กระทรวงต่างประเทศ นักการฑูตปฏิบัติการ (รวมข้อสอบ 1,180 ข้อ)
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
+ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
+ วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
+ วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (100 คะแนน) เรียงความเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ย่อความฯ
+ วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (100 คะแนน) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สารบัญ
+ ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฑูต (350 ข้อ)
+ ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักการฑูต (300 ข้อ)
+ หลักการแปล
- อังกฤษเป็นไทย
- ไทยเป็นอังกฤษ
- ราชาศัพท์ที่ควรรู้
- ศัพท์ที่มาจากภาษาต่าง ๆ
- ตัวอย่างจดหมายสังคมที่ใช้ในกระทรวงต่างประเทศ
- การเขียนย่อความ
+ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (200 ข้อ)
+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ถาม-ตอบ 13 ข้อ)
+ กฎหมายระหว่างประเทศ (200 ข้อ)
+ องค์การระหว่างประเทศ (118 ข้อ)

***ส่งเป็นหนังสือทาง EMS ฟรี +ไฟล์ ราคา 399.-
(รายละเอียดไฟล์เอกสาร)
- ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบนัการฑูต ชุดที่1-2
- การสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 599.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
==========================================================================
แนวข้อสอบเก่านักการทูตปฏิบัติการ

1. สนธิสัญญาที่ทาให้ไทยต้องให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่อังกฤษ และคนในบังคับอังกฤษในสมัยรัชการที่ 4
ก. สนธิสัญญาเบาว์ริง *
ข. สนธิสัญญาเฮนรี่
ค. สนธิสัญญาแวร์ชายส์
ง. สนธิสัญญาเจนีวา

2. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
ก. กรงบรัสเซลส์ *
ข. กรุงลอนดอน
ค. กรุงปารีส
ง. กรุงวอชิงตัน ดีซี

3. วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ก. กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่ *
ข. กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด
ค. กาหนดโดยองค์การค้าโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การเลิกบุหรี่และจาหน่าย
ง. กาหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป้าหมายของการรณรงค์ คือ การเลิกผลิตและงดบุหรี่

4. การตกลงใดนาไปสู่การตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. Manila Pact *
ข. Treaty of and Cooperation
ค. Bangkok Declaration
ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. ใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยปัจจุบัน
ก. คุณหญิงพวงร้อย สนิทวงศ์
ข. ครูเหนี่ยวดุริยบรรณ
ค. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ง. พระเจนดุริยางค์ *

6. กฎหมายตรา 3 ดวงเริ่มใช้ในสมัยใด
ก. รัชการที่ 1 *
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ง. พระเจ้าอู่ทอง

7. ศาลยุฒิธรรมระหว่างแระเทศตั้งอยู่ที่แห่งใด
ก. กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ *
ข. กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค. นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

8. กระบวนการออตตาวา (Ottawa Process) เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. การเจรจาข้อตกลงลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ
ข. การทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ค. การเจรจาจัดทาอนุสัญญาเกี่ยวกับทุนระเบิดสังหารบุคล *
ง. การเจรจาจัดทาอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

9. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เป็นแนวคิดริเริ่มของประเทศใด
ก. สิงคโปร์
ข. ฟิลิปปินส์
ค. ไทย *
ง. มาเลเซีย

10. นักการฑูต คือ
ก. เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานเอกอัครราชฑูต
ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดาเนินการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือให้ดาเนินการเจรจากับประเทศต่างๆ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
ค. เอกอัครราชฑูต เจ้าหน้าที่เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ *

11. ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย อยากทราบว่ารองลงมา คือ เกาะอะไร
ก. เสม็ด
ข. สมุย *
ค. สีชัง
ง. ตะรุเตา

12. องค์การ NATO ย่อมาจากอะไร ?
ก. North America Treaty Organization
ข. North America Trade Organization
ค. North Atlantic Treaty Organization *
ง. North America Tourist Organization

13. นักมวยไทยที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกคนแรก คือ
ก. ทวี อัมพรมหา
ข. พเยาว์ พูนธรัตน์ *
ค. สมรักษ์ คาสิงห์
ง. โผน กิ่งเพชร
14. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประสูติที่ใด
ก. สหรัฐอเมริกา *
ข. สวิสเซอร์แลนด์
ค. เนเธอร์แลนด์
ง. ฝรั่งเศส

15. สิ่งใดที่มิได้เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์
ก. พระมหาพิชัยมงกุฎ
ข. ฉลองพระองค์ *
ค. ฉลองพระบาท
ง. วาลวิชนี (พัดกับแส้จามรี)

16. สานักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่เมืองใด
ก. สิงคโปร์
ข. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค. กรุงมะนิลา
ง. กรุงจาการ์ตา *

17. ข้อใดมีความหมายไปในทางเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความพออยู่พอกิน
ข. เศรษฐกิจชุมชน
ค. มัชฌิมาปฎิปทา
ง. ถูกทุกข้อ *

18. ต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย คือ
ก. โปรตุเกส *
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. สเปน

19. กลุมประเทศ G – 7 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ?
ก. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา *
ข. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา
ค. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา
ง. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี รัสเซีย แคนาดา ญี่ปุ่น จีน

20. สยามมงกุฎราชกุมานองค์แรกของไทย คือ
ก. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ *
ข. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ค. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
ง. สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักการฑูตปฏิบัติการ กระทรวงต่างประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบนัการฑูต ชุดที่1-2
- การสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com

diplomaticstudies
User offline. Last seen 6 years 30 weeks ago. Offline
เข้าร่วม: 08/17/2011

หลักสูตร เตรียมสอบเจ้าหน้าที่การทูตปฏิบัติการ เพื่อเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2554

สำหรับผู้ต้องการสอบเป็น นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปลายเดือน พฤศจิกายน 2554 โดยเป็นผู้จบ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาทางด้านศิลปะศาสตร์ อาทิเช่น รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี ภาษา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศ เป็นต้น

ในด้านกระทรวงการต่างประเทศ ขณะนี้ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปเรื่องการสอบประจำปีนี้ 30 ตำแหน่ง
โดยจะให้ลงทะเบียนสอบในวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายนทาง www.mfa.go.th

ดำเนินการสอนโดย เอกอัครราชทูต (นอกราชการ) อาจารย์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษองค์การระหว่างประเทศ (คณะผู้สอนเดิมจาก ITC และ World Compass)

เน้นเนื้อหา ภาคทฤษฎี และวิเคราะห์สภาวการณ์ ตามรายวิชา:
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - International Relations
2. สภาวการณ์โลก (เศรษฐกิจและสังคม)- - - - - - - World Affairs
3. องค์การระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Organizations
4. กฎหมายระหว่างประเทศ - - - - - - - - - - - - - - International Laws
และแนะแนวโดยนักการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศ (นักเรียนเก่า)

กำลังเปิดรับสมัครสนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร คณะผู้สอนและข้อสอบเก่า ได้โดยตรง โทร 085-139-9202
อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ไม่เว้นวันหยุด – หรือ diplomaticstudies-th@hotmail.com

Preparation Course for the Thai Foreign Ministry’s Recruitment, 2011
(diplomatic service officer, practitioner level)

The main aim of this particular course is to provide students with a thorough understanding of the global society from the standpoint of international relations. It broadens students’ knowledge in contemporary diplomacy, international politics, international affairs and others that are needed in diplomatic practices concentrating mainly on the 21st century international affairs.

Students will:
• be familiar with the fundamental principles and concepts of international relations,
• have a general view of the basic concepts in international economics at the micro and macro levels,
• have a good understanding of general principles of international law,
• have a critical recognition of international organizations with specific focus on the UN.

Thus students are expected to have acquired their skills and abilities to become such potential candidates for the ministry’s recruitment.

caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

แนวข้อสอบเก่านักการทูตปฏิบัติการ

1. สนธิสัญญาที่ทาให้ไทยต้องให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่อังกฤษ และคนในบังคับอังกฤษในสมัยรัชการที่ 4
ก. สนธิสัญญาเบาว์ริง *
ข. สนธิสัญญาเฮนรี่
ค. สนธิสัญญาแวร์ชายส์
ง. สนธิสัญญาเจนีวา

2. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือมีสานักงานใหญ่อยู่ที่
ก. กรงบรัสเซลส์ *
ข. กรุงลอนดอน
ค. กรุงปารีส
ง. กรุงวอชิงตัน ดีซี

3. วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
ก. กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่ *
ข. กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การลด-เลิกบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด
ค. กาหนดโดยองค์การค้าโลก (WHO) เป้าหมายของการรณรงค์คือ การเลิกบุหรี่และจาหน่าย
ง. กาหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป้าหมายของการรณรงค์ คือ การเลิกผลิตและงดบุหรี่

4. การตกลงใดนาไปสู่การตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก. Manila Pact *
ข. Treaty of and Cooperation
ค. Bangkok Declaration
ง. ไม่มีข้อใดถูก

5. ใครเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยปัจจุบัน
ก. คุณหญิงพวงร้อย สนิทวงศ์
ข. ครูเหนี่ยวดุริยบรรณ
ค. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ง. พระเจนดุริยางค์ *

6. กฎหมายตรา 3 ดวงเริ่มใช้ในสมัยใด
ก. รัชการที่ 1 *
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ง. พระเจ้าอู่ทอง

7. ศาลยุฒิธรรมระหว่างแระเทศตั้งอยู่ที่แห่งใด
ก. กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ *
ข. กรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค. นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ง. กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

8. กระบวนการออตตาวา (Ottawa Process) เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. การเจรจาข้อตกลงลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ
ข. การทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ค. การเจรจาจัดทาอนุสัญญาเกี่ยวกับทุนระเบิดสังหารบุคล *
ง. การเจรจาจัดทาอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม

9. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เป็นแนวคิดริเริ่มของประเทศใด
ก. สิงคโปร์
ข. ฟิลิปปินส์
ค. ไทย *
ง. มาเลเซีย

10. นักการฑูต คือ
ก. เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานเอกอัครราชฑูต
ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดาเนินการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือให้ดาเนินการเจรจากับประเทศต่างๆ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
ค. เอกอัครราชฑูต เจ้าหน้าที่เอกอัครราชฑูตและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ *

11. ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย อยากทราบว่ารองลงมา คือ เกาะอะไร
ก. เสม็ด
ข. สมุย *
ค. สีชัง
ง. ตะรุเตา

12. องค์การ NATO ย่อมาจากอะไร ?
ก. North America Treaty Organization
ข. North America Trade Organization
ค. North Atlantic Treaty Organization *
ง. North America Tourist Organization

13. นักมวยไทยที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกคนแรก คือ
ก. ทวี อัมพรมหา
ข. พเยาว์ พูนธรัตน์ *
ค. สมรักษ์ คาสิงห์
ง. โผน กิ่งเพชร
14. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประสูติที่ใด
ก. สหรัฐอเมริกา *
ข. สวิสเซอร์แลนด์
ค. เนเธอร์แลนด์
ง. ฝรั่งเศส

15. สิ่งใดที่มิได้เป็นหนึ่งในเครื่องเบญจกกุธภัณฑ์
ก. พระมหาพิชัยมงกุฎ
ข. ฉลองพระองค์ *
ค. ฉลองพระบาท
ง. วาลวิชนี (พัดกับแส้จามรี)

16. สานักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่เมืองใด
ก. สิงคโปร์
ข. กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค. กรุงมะนิลา
ง. กรุงจาการ์ตา *

17. ข้อใดมีความหมายไปในทางเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความพออยู่พอกิน
ข. เศรษฐกิจชุมชน
ค. มัชฌิมาปฎิปทา
ง. ถูกทุกข้อ *

18. ต่างชาติชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย คือ
ก. โปรตุเกส *
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส
ง. สเปน

19. กลุมประเทศ G – 7 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง ?
ก. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา *
ข. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย แคนาดา
ค. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น อิตาลี แคนาดา
ง. สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี รัสเซีย แคนาดา ญี่ปุ่น จีน

20. สยามมงกุฎราชกุมานองค์แรกของไทย คือ
ก. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ *
ข. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ค. สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
ง. สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักการฑูตปฏิบัติการ กระทรวงต่างประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

เอกสารแนวข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ
http://www.caithai1.com/read.php?tid=...

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ-
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สรุปกฎหมายระหว่างประเทศ
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบนัการฑูต ชุดที่1-2
- การสอบสัมภาษณ์

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com
www.testgood.myreadyweb.com

ayeweb
User offline. Last seen 1 year 4 weeks ago. Offline
เข้าร่วม: 09/03/2011

ได้ไม่กี่ข้อเองเรา อิอิ