Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ต่ออายุมาตรการภาษีบ้าน

ว่าด้วย เมื่่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2552) ได้มีการออกประกาศ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด ในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ที่แต่เดิม ได้สิ้นกำหนดไปแล้วนั้น

มีข่าวดี ดังนี้ค่ะ

รัฐต่ออายุมาตรการภาษีบ้าน ส่งผลดีตลาดอสังหาขยายตัว 10%

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคมนี้ ถึงแม้ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ขยายเวลามาตรการนี้ออกไปก็ตาม เพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นแล้ว

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การขยายเวลามาตรการนี้ เนื่องจากมีประชาชนอีกกว่า 10,000 ราย อยู่ระหว่างการโอน ซึ่งไม่ทันเวลาที่เหลือแค่ 3 วัน ประกอบกับเมื่อมีสถานการณ์การชุมนุม ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปทำธุรกรรมไม่สะดวก

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองและการโอน เหลือ 0.01 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ผู้ขายต้องเสียภาษีเท่าเดิมในอัตรา 3.3 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า จะช่วยกระตุ้นการซื้อบ้านของประชาชนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจ และรอขอสินเชื่ออีกประมาณ 30,000 ราย นอกจากนี้จะส่งผลให้ตลาดอสังหาขยายตัวได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการไม่ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่อนั้น จะทำให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาบ้านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบการแต่ละรายว่าจะกระทบต่อยอดขายหรือไม่

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

Comments

หัวข้อนี้อ่านแล้วสับสนนะคะ เท

หัวข้อนี้อ่านแล้วสับสนนะคะ
เท่าที่ทราบมา มาตราการที่ได้รับการต่ออายุให้มีเพียงมาตราการเรื่องการลดภาษีค่าธรรมเนียมการจดจำนองและการโอนเท่านั้น ไม่รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ และยังไม่รวมเรื่องยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ในการซื้อที่พักอาศัย (300,000 บาท)

รบกวนตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งค่ะ

อ่า -

อ่า - -'

ขอบคุณค่ะ

ในเบื้องต้นจะแก้หัวข้อก่อนละกันนะคะ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานครูกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2556
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบการจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

http://examhot.blogspot.com
https://www.facebook.com/terbtopanit

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และครู กศน.ตำบล รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2556

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
ครู กศน.ตำบล
รวม 8 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1aUG5xclRuR1FaZWs/edit?usp=sha...