Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม่มีคำตอบ
0918641493
User offline. Last seen 43 weeks 3 days ago. Offline
เข้าร่วม: 03/28/2018

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2554
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-มีความรู้ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนจัดซื้อจัดจ้าง
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ
-ทดสอบปฎิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน
-สอบสัมภาษณ์

-เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ อธิบายเพิ่มความเข้าใจ
-พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ
-พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง

แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร: 091-8641493
Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ
email: dr.sheet27@gmail.com

ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร
1.ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายทรรศ วิเชียร
เลขที่บัญชี 517-222-6499
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายทรรศ วิเชียร
เลขที่บัญชี 406-702-0485
3.พร้อมเพย์ PromptPay :: 091-864-1493

แจ้งการโอนเงิน Line id: @kbq9550m

เพิ่มเติม http://brightgroup2.lnwshop.com/product/195/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%...