Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้

ไม่มีคำตอบ
tomtam.chok27@g...
User offline. Last seen 42 weeks 6 days ago. Offline
เข้าร่วม: 01/06/2016

เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
-กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
-กฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
-พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
-พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507
-พระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535
-พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545
-การวิจัยด้านป่าไม้
-การส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม้
-การจัดการป่าชุมชน
-การสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 350 บาท ส่งให้ทางอีเมลล์และไลน์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ ราคา 650 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง EMS เเล้ว)
***พิเศษสุดๆ***แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
- เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร: 091-864-1493
Line: @kbq9550m (มี@ด้วยนะครับ)
email: dr.sheet27@gmail.com

เพิ่มเติม http://ccbook1.lnwshop.com/product/4/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A...