Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

ไม่มีคำตอบ
tomtam.chok27@g...
User offline. Last seen 42 weeks 6 days ago. Offline
เข้าร่วม: 01/06/2016

เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมข่าวสารด้านธุรกิจสังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
-ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
-ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ
-ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
-สอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 350 บาท ส่งให้ทางอีเมลล์และไลน์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ ราคา 650 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง EMS เเล้ว)
***พิเศษสุดๆ***แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
- เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร: 091-864-1493
Line: @kbq9550m (มี@ด้วยนะครับ)
email: dr.sheet27@gmail.com

เพิ่มเติม http://ccbook1.lnwshop.com/product/2/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A...