Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

[[ไฟล์PDF]]แนวข้อสอบ พนักงานธุรการกรมแพทย์ทหารอากาศ

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 1 day 13 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

​โหลดแนวข้อสอบ พนักงานธุรการกรมแพทย์ทหารอากาศ

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com

สั่งซื้อเลยตอนนี้ที่ Line.ID:@i8888

- ความรู้เกี่ยวกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แนวข้อสอบการงานธุรการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ

Tel.083-6794888

Line.ID:@i8888

Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค

http://xn----uwfa1gao4axlgf5doxul7fcb30aki.blogspot.com/

แฟนเพส

https://goo.gl/UBKajt

เว็บไซค์

http://www.xn--12cby2bzah7dckw8ag5ab1fc7voa4l.net/