Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

โหลดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ไม่มีคำตอบ
naratonget@gmail.com
User offline. Last seen 2 days 14 ชั่วโมง ago. Offline
เข้าร่วม: 10/19/2017

โหลดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

www.ข้อสอบเข้างานราชการ.com
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- ข้อบังคับการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
- ความรู้เกี่ยวกับระบบงานนิติบัญญัติ
- ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ
Tel.083-6794888
Line.ID:@i8888
Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค
https://xn----vwf1b9akcq2dbm4cd3bzef2i3eya5m.blogspot.com/
แฟนเพส
https://goo.gl/h5m3dv
เว็บไซค์
http://www.xn--12cby2bzah7dckw8ag5ab1fc7voa4l.net/