Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ไม่มีคำตอบ
tomtam.chok27@g...
User offline. Last seen 30 weeks 2 days ago. Offline
เข้าร่วม: 01/06/2016

เฉลยแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ. ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุพ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองปัจจุบัน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

รายละเอียดประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- อัพเดทและรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย
- รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
- เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 380 บาท ส่งให้ทางอีเมลล์และไลน์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ ราคา 680 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง EMS เเล้ว)
***พิเศษสุดๆ***แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โทร: 095-618-7887 (ต๋อมแต๋ม)
Line: @bm1888
email: dr.sheet27@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/ckBqdt