Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«
  • warning: Memcache::connect(): Can't connect to 203.150.81.15:11215, Connection timed out (110) in /data/www/www-longdo-law/web/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc on line 351.
  • warning: Memcache::connect(): Can't connect to 203.150.81.15:11215, Connection timed out (110) in /data/www/www-longdo-law/web/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc on line 351.
  • warning: Memcache::connect(): Can't connect to 203.150.81.15:11215, Connection timed out (110) in /data/www/www-longdo-law/web/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc on line 351.
  • warning: Memcache::connect(): Can't connect to 203.150.81.15:11215, Connection refused (111) in /data/www/www-longdo-law/web/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc on line 351.

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีคำตอบ
bigg352@hotmail.com
User offline. Last seen 3 years 2 days ago. Offline
เข้าร่วม: 07/14/2015

เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านกฎหมาย
สำหรับผูที่ไม่เคยได้ศึกษาด้านกฎหมายมาก่อน เมื่อต้องการค้นหา หรือเริ่มศึกษากฎหมายในหัวข้อต่างๆ ก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ใส่คำค้นหาแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงกับที่กำลังหาอยู่มั้ย กฎหมายต่างๆมีหลายแบบ ออกโดยหน่วยงานต่างๆ หลายปี หลายฉบับ จะต้องค้นหาอันไหน ดูอันไหน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
อยากให้ทางเว็บไซต์มีการอธิบายการใช้งานโดยละเอียด หรือมีบทความสอนกฎหมาย การใช้กฎหมาย "โดยคำนึงถึงผู้เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เคยศึกษาทางด้านกฎหมายมาก่อน" หรือมีการจัดหมวดหมู่ หัวข้อ ประเภทกฎหมายเพื่อช่วยในการค้นหา แทนการเรียงลำดับตามตัวอักษรอย่างเดียว
ขอบคุณครับ