Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีคำตอบ
bigg352@hotmail.com
User offline. Last seen 2 years 31 weeks ago. Offline
เข้าร่วม: 07/14/2015

เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านกฎหมาย
สำหรับผูที่ไม่เคยได้ศึกษาด้านกฎหมายมาก่อน เมื่อต้องการค้นหา หรือเริ่มศึกษากฎหมายในหัวข้อต่างๆ ก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ใส่คำค้นหาแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงกับที่กำลังหาอยู่มั้ย กฎหมายต่างๆมีหลายแบบ ออกโดยหน่วยงานต่างๆ หลายปี หลายฉบับ จะต้องค้นหาอันไหน ดูอันไหน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
อยากให้ทางเว็บไซต์มีการอธิบายการใช้งานโดยละเอียด หรือมีบทความสอนกฎหมาย การใช้กฎหมาย "โดยคำนึงถึงผู้เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เคยศึกษาทางด้านกฎหมายมาก่อน" หรือมีการจัดหมวดหมู่ หัวข้อ ประเภทกฎหมายเพื่อช่วยในการค้นหา แทนการเรียงลำดับตามตัวอักษรอย่างเดียว
ขอบคุณครับ