Longdo.COM: พจนานุกรม | แผนที่ | จราจร | บัตรสมาชิก | เหตุการณ์ | น้ำท่วม
Skip to Content
«

ฉบับใหม่ แนวข้อสอบพัฒนากร, แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, กรมการพัฒนาชุมชน

caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

ฉบับใหม่ แนวข้อสอบพัฒนากร, แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ, กรมการพัฒนาชุมชน

แนะนำแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (กรมการพัฒนาชุมชน)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- รวมข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน 300 ข้อ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- แนวข้อสอบเก่านักพัฒน์กรมพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ถาม ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + MP3 ราคา 999 บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์
เลขที่บัญชี 282-206542-4
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ (ออมทรัพย์) ชื่อปริญญา สุโพธิ์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา

caithai1
User offline. Last seen 23 weeks 4 days ago. Offline
เข้าร่วม: 10/12/2011

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

http://job.ocsc.go.th/images/Job/635236697614587761.pdf

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิับัติการ (พัฒนากร)
อัตราเงินเดือน : 13,300 –14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 150 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี